Vereniging van Eigenaren

Alle eigenaren van appartementen zijn automatisch lid van de VvE. De vereniging vergadert minimaal 1x per jaar (meestal in januari). Vaste agendapunten zijn het vaststellen van de begroting, de afrekening, het maandelijkse servicegeld, het meerjarenonderhoudsplan en  het benoemen (of ontslaan) van bestuursleden. Het boekjaar van de VvE loopt van november t/m oktober. Het huishoudelijk reglement van de VvE (voor uitleg, zie de betreffende pagina) staat op het besloten gedeelte van deze website.

De VvE is geregistreerd in het handelsregister onder nummer KVK 34387010 onder de officiële naam ‘VvE Zondag’.

Bestuur
  • Richard Vrieling (voorzitter)  – eigenaar/bewoner 118
  • Vacature (secretaris)
  • Guus Ham (penningmeester) – eigenaar/bewoner 60
  • Leo Smit (bestuurslid, techniek en onderhoud, aansturing huismeester) – eigenaar/bewoner 46)
  • Karel van der Hee (bestuurslid) – eigenaar/bewoner 126
  • Fred Schep (bestuurslid) – eigenaar/bewoner 58

Naast de bestuursleden is een aantal andere bewoners actief voor het Pakhuis, voor bijvoorbeeld de website of de feestcommissie. Dank daarvoor!

Storingen

Het is niet de bedoeling het bestuur of de huismeester te benaderen wanneer er storingen e.d. plaatsvinden. Hiervoor is onderstaand 24 uurs nummer van VvE Beheer Amsterdam beschikbaar.

VvE Beheer Amsterdam

Tel. no. 020-520 90 999, 24 uur per dag bereikbaar. Storingen per email: techniek@vvebeheer-amsterdam.nl. VvE Beheer Amsterdam ondersteunt eigenaren van appartementen en VvE Besturen bij het beheer van onroerend goed. Zij voeren het beheer uit van heel kleine VvE’s tot en met VvE’s waar honderden huishoudens wonen. Onze accountmanager heet Jorne den Hertog. Meer informatie op www.vvebeheer-amsterdam.nl.

Voor ons Pakhuis voert VvE Beheer Amsterdam het technisch en het administratief beheer uit. Het technisch beheer bestaat o.a. uit het actueel houden van het meerjarenonderhoudsplan (zie besloten gedeelte van deze website). Hierin staan precies omschreven welke onderhoudswerkzaamheden in de loop van de tijd moeten worden uitgevoerd en wat de kosten er van zijn. VVE Beheer regelt ook de uitvoering van het benodigde werk. Het administratief beheer bestaat o.a. uit het innen van de servicegelden en het voeren van de boekhouding. Tenslotte ondersteunt VvE Beheer het bestuur en ondersteunt men de ledenvergaderingen van onze VvE.

Op de website www.mijnvba.nl kunt u de afhandeling van uw klachten en vragen volgen. Alle (nieuwe) eigenaren ontvangen van VVE Beheer een inlogcode voor deze website. Alle informatie die verder op deze website, vindt u ook op onze eigen website.

Huismeester

De huismeester verricht het zogenaamde ‘dagelijkse’ onderhoud: bijvoorbeeld het verwisselen van lampen, het verhelpen van klachten en kleine storingen, het bestellen van naambordjes en het verrichten van opruimwerkzaamheden. Contact- en aanwezigheidsinfo is te vinden op het prikbord in de lifthal. De huismeester is nadrukkelijk geen klusjesman voor de bewoners. Inzet gebeurt via het bestuur. Heeft u een tip of activiteit voor de huismeester, informeert u dan bestuurslid Leo Smit.

Meer informatie?

Op het besloten gedeelte van deze website vindt u: telefoonnummers van bestuursleden en aanbevolen bedrijven, onderhoudscontracten, financiële stukken en alle andere vergaderstukken van de vereniging. Hiervoor moet u eerst inloggen.