Handige links

Belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen

VVE Beheer Amsterdam: 020-520 90 00, 24 uur per dag bereikbaar

Meldpunt Zorg en Overlast: 020 25 35 033
Bel het Meldpunt Zorg en Overlast als u zich zorgen maakt om een buurtgenoot of ernstige of langdurige overlast heeft van buren. Het Meldpunt is niet bedoeld voor spoedeisende gevallen. Bij gevaar of acute overlast belt u met de politie. Ook als u ’s nachts overlast ondervindt van buren of zich bedreigd voelt kunt u met de politie bellen.

Politie Amsterdam-Amstelland
112 bij acuut levensgevaar en spoed
0900 8844 geen spoed, lokaal tarief

Meldingen over de openbare ruimte, horecaklachten of klachten
Een melding over straatvuil, groenvoorziening o.i.d. aan de gemeente doen? Gebruik de volgende link: Klachten.

  • Via uw smartphone, gebruik de app ‘Opgeruimd’.
  • Horecaklachten over te veel lawaai of te lange openingstijden: Horeca Overlast 020 42 14 567 (dag en nacht bereikbaar)
  • Klachten over bedrijven die stank of lawaai produceren: 14 020 of ga naar: www.dmb.amsterdam.nl

Meer informatie: www.oost.amsterdam.nl

Informatieve websites

Bereikbaarheid – www.bereikbaar.amsterdam.nl
Over Zeeburg – www.zeeburgnieuws.nl
Over IJburg – www.ijburg.nl
Het stadsdeel Oost – www.oost.amsterdam.nl
Verhalen over Amsterdam Oost – www.geheugenvanoost.nl
Over Amsterdam – www.amsterdam.nl
Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis (onze buurman) – http://www.iisg.nl/index-nl.php
Foto site Zeeburgerkade – http://straatkaart.nl/1019HR-Zeeburgerkade/media_fotos/sunrise-pakhuis-woensdag-52a/