Huishoudelijk reglement

De laatste versie van het huishoudelijk reglement is op 7 februari 2018 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van VVE Pakhuis Zondag. In dit reglement is vastgesteld hoe de VVE functioneert en welke regels gelden in het Pakhuis. Ter informatie zijn hieronder de belangrijkste regels opgenomen. Raadpleeg bij twijfel de originele tekst in het reglement (het document is opgenomen in het besloten gedeelte van deze website; ook in een officiƫle engelse vertaling beschikbaar).

Houd de gemeenschappelijke ruimten prettig voor iedereen

De gemeenschappelijke ruimten zijn van en voor iedereen. Een ieder die bankjes, planten of andere zaken rond zijn voordeur plaatst, moet zich realiseren dat deze ruimte gezamenlijk eigendom is. Iedere bewoner is medeverantwoordelijk voor de orde en netheid van deze gebieden. De gemeenschappelijke ruimten mogen niet als individuele opslagplaats worden gebruikt.

Houd de binnentuin open en prettig voor iedereen

De buitenruimte op de 1e verdieping is een gemeenschappelijke ruimte. Bewoners van de 1e verdieping mogen de ruimte onder de galerijen voorzien van eigen bankjes, planten en dergelijke, mits het open karakter niet wordt aangepast. Het plaatsen van vloeren, hekwerken en dergelijke is niet toegestaan. Ook is het plaatsen van (brom) fietsen, sport- en speeltoestellen, stenen, kasten, vuilnis e.d. niet toegestaan. En tenslotte: de binnentuin is geen speelterrein en is niet bedoeld voor balspelen.

Houd de galerijen netjes en toegankelijk

De galerijen zijn gezamenlijk eigendom. Alle voordeuren moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn voor noodgevallen. Een doorgang van 1 meter breed moet worden vrijgehouden. Plaatsen van (brom) fietsen, sport- en speeltoestellen, kasten, vuilnis e.d. is niet toegestaan.

Houd de parkeergarage open en prettig voor passanten

De parkeervlakken in de parkeergarage zijn eigendom van individuele bewoners. De tussenliggende verkeersruimten, looproutes, opstelstroken en alle muren zijn gezamenlijk eigendom. Zolang de doorgang en de veiligheid niet in het geding zijn, gedoogt de vereniging het gebruik van de muren door de parkeerplaatseigenaren, waarbij opbergen in gesloten kasten de voorkeur heeft.

Zorg voor rust en vermijd overlast

Elke eigenaar moet zorgen voor goede vloerisolatie (‘zwevende vloeren’, zie huishoudelijk reglement voor de details) om hinder te voorkomen. Tussen 22:00 en 8:00 uur gelden rusttijden en zijn lawaaiige werkzaamheden en activiteiten verboden. Een feestje is prima en het is een goed gebruik om deze beneden op het prikbord aan te kondigen. Bij gebruik van muziekinstrumenten en geluidapparatuur moet overlast worden voorkomen. De voorzitter van het VVE-bestuur kan ontheffing verlenen van de rusttijden.

Houd huisdieren aan de lijn in de gemeenschappelijke ruimten

Eigenaren van huisdieren moeten er voor zorgen dat geen enkele bewoner overlast ondervindt van huisdieren. Het houden van kippen of duiven en het voeren van vogels is verboden.

Alleen langdurige verhuur aan gezinnen is toegestaan

Ter voorkoming van overlast voor bewoners is kortdurende verhuur niet toegestaan. Zes maanden is het minimum. Alleen gezinnen krijgen toestemming (geen studenten en geen woongroepen). Een huurder krijgt pas toestemming tot gebruik na inlevering van een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister en het ondertekende huishoudelijk reglement bij het bestuur, waarmee hij verklaart zich aan alle regels te houden.

Bij overlast of overtreding van de regels mag elke bewoner en het bestuur ingrijpen

Volgens ons huishoudelijk reglement mag elke bewoner iemand aanspreken op het nakomen van de regels. Het bestuur mag bij overtreding waarschuwen en een boete opleggen. Als de betreffende bewoner de overtreding uiteindelijk niet ongedaan maakt, zal het bestuur dat doen, voor rekening van de bewoner. Het bestuur legt over haar activiteiten verantwoording af aan de ledenvergadering.

Overige regels in het Pakhuis

Fietsen horen in de fietsenberging

Elke appartement heeft de beschikking over 2 fietsparkeerplaatsen in een aangewezen fietsenberging. Fietsen mogen niet in de gemeenschappelijke ruimten worden geparkeerd. Fietsen mogen niet mee in de lift om beschadigingen te voorkomen.

Voor bromfietsen en motoren is beperkt plek

Voor bromfietsen en scooters is beperkt plaats op de opstelstrook (vol=vol). Niemand heeft recht op zo’n plek; eerlijk delen is het motto. Motoren mogen alleen op een officiĆ«le parkeerplaats in de garage worden geparkeerd, of buiten. Onder de arcade is het plaatsen van (brom-) fietsen en motorvoertuigen niet toegestaan.

Gebruik de tags in de gemeenschappelijke ruimten

Om schade aan de deurautomaten te voorkomen, moet in de hallen gebruik gemaakt worden van de verstrekte tags en/of de aanwezige drukknoppen. Gebruik van duw- en handkracht, of sleutels kan storingen opleveren.