Verbouwingsprotocol

Verbouwingsprotocol voor bewoners en toekomstige bewoners.

Doel van dit protocol

 • Afspraken vastleggen met bewoners om overlast door verbouwingswerkzaamheden tot een minimum te beperken.
 • Afspraken vastleggen met bewoners om de veiligheid van het gebouw te bewaken.

Aanleiding

Het bestuur van de vereniging van eigenaars (VVE) is in het verleden meerdere malen geconfronteerd met onverwachte schade aan het gebouw door slecht uitgevoerde verbouwingswerkzaamheden. Om dit te voorkomen willen wij voor een verbouwing aanvangt een aantal richtlijnen afstemmen met de opdrachtgever van de geplande verbouwing.

De overlast tijdens en na verbouwingen betreffen meestal slecht uitgevoerde installatiewerkzaamheden waardoor lekkages ontstaan. Het ontbreken van goede kitafdichtingen na bouwkundige aanpassingen hebben ook meerdere malen voor ernstige overlast gezorgd. Het bestuur zal ook aandacht besteden aan de brandveiligheid van het gebouw door goede afspraken te maken over het behandelen van stalen liggers die de etagevloeren ondersteunen.

De afspraken zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van januari 2016

 • Neem bij een bouwplan contact op met het bestuur.
 • Omschrijf het doel van de verbouwing.
 • Het is niet toegestaan om in de vloer gestorte leidingen te verplaatsen.
 • Laat hak- en breekwerk tussen 8.00 en 17.00 uur uitvoeren en niet tijdens het weekend.
 • Laat werkzaamheden door erkende aannemers / installateurs uitvoeren.
 • Zorg voor beschermende maatregelen aan het gebouw.
 • Geef instructie aan aannemers en verhuizers om niet nodeloos toegangsdeuren open te laten staan en laat ze bouwvuil opruimen in de gemeenschappelijke ruimten.
 • Meldt tijdig wanneer er lawaai te verwachten valt en geef aan hoe lang er van overlast sprake is.
 • Informeer het bestuur wanneer de werkzaamheden afgerond zijn.
 • Wanneer brandwerende bekleding wordt verwijderd dient hiervoor in de plaats isolerende, brandvertragende verf te worden toegepast.
 • Het is niet toegestaan de personenlift te gebruiken voor verhuizingen en de aan- en afvoer van bouwmaterialen.

Meer informatie

Voor een nadere toelichting neemt u contact op met bestuurslid Leo Smit. Het document en het bijbehorende vragenformulier vindt u in het besloten gedeelte.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *