Ga naar de inhoud

lyanne.lamar@gmail.com

Bestuur zoekt penningmeester

Vanwege het vertrek van Wouter Folkers zoekt het bestuur van de VVE Pakhuis Zondag een nieuwe Penningmeester. Naast de algemene financiële werkzaamheden en het beoordelen van de jaarrekening, heb je contact met de kascommissie, regel je verzekeringszaken en ben je contactpersoon voor de verhuurde appartementen. Samen met de bestuursleden Techniek (Fred Schep en Philip Kraan) beoordeel je het Meerjaren Onderhoudsplan, zoals dat door het administratiekantoor wordt opgeleverd. Wil jij je samen met ons enthousiaste bestuur inzetten voor het Pakhuis? Laat dat dan persoonlijk weten aan een van de bestuursleden of via info@pakhuiszondag.nl.

vba verzorgt Technisch beheer

Vanaf 1 januari 2022 verzorgt VVE Beheer Amsterdam (VBA) ook het technisch beheer voor VvE Zondag. Dat betekent dat reparatieverzoeken, die niet door de huismeester opgevolgd kunnen worden, door VBA worden uitgezet naar een extern bedrijf. Voor technische klachten aan het casco of de gemeenschappelijke ruimte kun je VBA als volgt bereiken: Via het servicenummer 020 520 90 99. Buiten kantoortijden kan hetzelfde nummer gebruikt worden voor het melden van spoedeisende klachten. Je wordt dan automatisch doorgeschakeld naar een 24-uur service (meldkamer). Via de website www.mijnvba.nl (niet spoedeisend). Gebruik hiervoor je inloggegevens voor mijnvba. Via het menu en het tabblad gebouwbeheer kun je reparatieverzoeken indienen. Deze worden in overleg met het bestuur in behandeling genomen. Omschrijf je klacht en de locatie van de klacht zo goed mogelijk, opdat de juiste partij zo zorgvuldig mogelijk aangestuurd kan worden. Dat scheelt tijd en extra kosten.