Ga naar de inhoud

Duurzaamheid

Sinds begin 2020 is een clubje mensen actief om te kijken hoe we Pakhuis Zondag duurzamer kunnen maken: de Duurzaamheidscommissie. De commissie onderzoekt niet alleen hoe de erkers van Pakhuis Zondag meer solide kunnen worden gemaakt, maar werkt ook voorstellen uit voor dakisolatie, zonnepanelen en CO2 gestuurde-ventilatie. De commissie heeft zes leden:

 • Robert van Gendt (nr. 104)
 • Philip Kraan (nr. 40)
 • Lyanne Lamar (nr. 90)
 • Nevin Ozütok (nr. 112)
 • Mark Wassenaar (nr. 124)
 • Amarja van der Woerd (nr. 122)

Activiteiten in 2021

Tijdens de ALV van 30 maart 2021 is besloten om de Duurzaamheidscommissie te vragen een pakket duurzame maatregelen nader uit te werken, zodat op een later moment (investerings)besluiten kunnen worden genomen. Concreet ging het om deze maatregelen: 

 • Renovatie bestaande aluminium kozijnen/erkers OF vervanging door kunststof kozijnen/erkers. 
 • Dakisolatie zesde verdieping. 
 • Glasvervanging in houten kozijnen. 
 • Zonnepanelen voor gemeenschappelijke voorzieningen. 
 • Een collectief aanbod voor individuele vervanging CO2-ventilatie. 

Later is daar, op verzoek van bewoners, een onderzoek naar de kosten en besparingen van vloerisolatie op de eerste verdieping aan toegevoegd. 

Aanbestedingstraject

De Duurzaamheidscommissie is, samen met Focus Vastgoed BV (het bureau dat ons in dit traject begeleidt), aan de slag gegaan met de uitwerking van de maatregelen. Bedoeling is om een bestek op te stellen op basis waarvan diverse aannemers worden gevraagd een offerte uit te brengen. Dit gaat enige tijd duren. De overspannen situatie op de bouwmarkt maakte het lastig een aannemersselectie te maken. Aannemers hebben het extreem druk en hebben weinig tijd om een goede offerte te maken.

Ontwerp kunststof kozijnen/erkers

Om enigszins de vaart erin te houden is de commissie wel alvast aan de slag gegaan met de variant ‘vervanging aluminium kozijnen/erkers door nieuwe kunststof kozijnen/erkers’. We hebben IN-EX Architecten de opdracht gegeven een ontwerp te maken van de nieuwe kozijnen/erkers. En daarbij na te denken over extra functionaliteiten, zoals draai-kiepramen en zonwering, en over de detaillering van het uiterlijk. De ontwerpschetsen zijn gepresenteerd tijdens de extra ALV op 1 december.

Onderzoek naar renovatie

Ook is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van renovatie van de huidige aluminium kozijnen, door een gespecialiseerd bedrijf (Gevelcare). Daarmee voorkomen we dat we aannemers vragen de renovatie-variant te offreren, om er later achter te komen dat renovatie geen haalbare kaart is. 

Ook Gevelcare presenteerde voorlopige conclusie tijdens de extra ALV van 1 december. Kort samengevat: op basis van deze inspectie is renovatie in theorie haalbaar maar het vraagt veel aanpassingen (alle rubbers, het glas, de beluchtingsroosters en kitvoegen moeten bijvoorbeeld worden vervangen). Om definitief te kunnen oordelen over de haalbaarheid van renovatie, zijn nader onderzoek aan de buitenzijde van het pand en een documentenonderzoek noodzakelijk. Deze onderzoeken richten zich op de bouwkundige constructie (conditie stelkozijnen, isolatie, etc.). De ALV heeft ingestemd met de investering voor dit extra onderzoek.

De rapportages en presentaties van de extra ALV vind je op mijnvba.


Activiteiten in 2022

De Duurzaamheidscommissie gaat de plannen die de ALV heeft goedgekeurd, verder uitwerken. In de nieuwsbrief en op deze website plaatsen we regelmatig updates.