Meteen naar de inhoud

Mijn pakhuis zondag

Het administratieve beheer van VVE Pakhuis Zondag is ondergebracht bij VvE Beheer Amsterdam. Op Mijnvba vind je, achter een password, veel achtergrondinformatie over wonen in Pakhuis Zondag. Zo staan daar de contactgegevens van bestuursleden, handige bedrijven die je kunt inschakelen bij problemen in je appartement, het meerjaren-onderhoudsplan (MJOP), alle nieuwsbrieven, de vergaderstukken voor de ledenvergaderingen… en nog veel meer. Elke eigenaar en bewoner kan zich aanmelden voor mijnvba. Je ontvangt dan een inlogcode.

VEELGESTELDE VRAGEN

Mail naar info@pakhuiszondag.nl. Wij beantwoorden jouw e-mail binnen enkele dagen.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt vastgesteld welk onderhoud in enig jaar wordt uitgevoerd. Het meerjaren-onderhoudsplan is daarvoor de basis.

Kortdurend verhuur is nadrukkelijk niet toegestaan, zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement. Verhuur van appartementen is alleen toegestaan voor een minimale duur van zes maanden en na goedkeuring door het bestuur. Indien kortdurende verhuur via bijvoorbeeld Airbnb wordt geconstateerd kan dit worden beboet. De maximale boete bedraagt twaalf maal de maandelijkse servicekosten, per geval per eigenaar.

De lift is voor personenvervoer. Gebruik van de lift voor verhuizingen, en aan- en afvoer van bouwmaterialen is niet toegestaan. Als gevolg van verhuizingen en verbouwingen is de lift in het verleden beschadigd; herhaling willen we in de toekomst voorkomen. Door onjuist gebruik raakt de lift in storing en is deze niet beschikbaar voor bewoners die de lift nodig hebben omdat zij de trap niet kunnen gebruiken.
Gebruik dus voor verhuizingen en vervoer van bouwmaterialen een verhuislift. Woont u op de zesde verdieping en is de verhuislift niet hoog genoeg? Neem dan contact op met het bestuur over een alternatieve oplossing.

Het bestuur van de VVE is in het verleden meerdere malen geconfronteerd met onverwachte schade aan het gebouw door slecht uitgevoerde verbouwingswerkzaamheden. Om dit te voorkomen willen wij vóór aanvang van de verbouwing een aantal richtlijnen afstemmen met de opdrachtgever. Dit is ons verbouwingsprotocol:

 • Neem bij een bouwplan altijd contact op met het bestuur.
 • Omschrijf het doel van de verbouwing.
 • Laat werkzaamheden door erkende aannemers / installateurs uitvoeren.
 • Laat hak- en breekwerk tussen 8.00 en 17.00 uur uitvoeren en niet tijdens het weekend.
 • Zorg voor beschermende maatregelen aan het gebouw.
 • Geef instructie aan aannemers en verhuizers om niet nodeloos toegangsdeuren open te laten staan en laat ze bouwvuil opruimen in de gemeenschappelijke ruimten.
 • Het is niet toegestaan de personenlift te gebruiken voor verhuizingen en de aan- en afvoer van bouwmaterialen.
 • Meld tijdig wanneer er lawaai te verwachten valt en geef aan hoe lang er van overlast sprake is.
 • Informeer het bestuur wanneer de werkzaamheden afgerond zijn.

De overlast tijdens en na verbouwingen betreft meestal slecht uitgevoerde installatiewerkzaamheden waardoor lekkages ontstaan. Ook het ontbreken van goede kitafdichtingen na bouwkundige aanpassingen heeft meerdere malen voor ernstige overlast gezorgd. Het bestuur besteedt ten slotte ook aandacht aan de brandveiligheid van het gebouw door goede afspraken te maken over het behandelen van stalen liggers die de etagevloeren ondersteunen.

 • Het is niet toegestaan om in de vloer gestorte leidingen te verplaatsen.
 • Wanneer brandwerende bekleding wordt verwijderd dient hiervoor in de plaats isolerende, brandvertragende verf te worden toegepast.

De meeste deuren in het entreegebied zijn voorzien van automatische deuropeners. Elke deur gaat naar buiten open met een drukknop of een bewegingssensor. Naar binnen gaan de deuren open met een tag. Op de buitendeur is een avond/nachtsluiting ingesteld. Van 18:00 tot 05:30 uur kan er niemand naar binnen zonder tag. Bezoek moet dan buiten aanbellen. Overdag kan iedereen via de drukknop in de postbushal komen. Om verder het gebouw in te komen, moet men aanbellen of een tag gebruiken. Bij stroomuitval schakelt het systeem automatisch uit en zijn de deuren met de hand te openen

Als je de deur niet meer op afstand kunt openen, helpt het om het systeem even aan en uit te schakelen. In bijgaande gebruiksaanwijzing zie je waar je dat kunt doen, knopje c. Ook laat de gebruiksaanwijzing zien wat de overige functionaliteiten van de deuropener zijn.

Per appartement zijn 3 tags beschikbaar. Elke eigenaar kan via info@pakhuiszondag.nl tegen betaling extra tags bestellen. De levertijd is ca. 1 week. Huidige verkoopprijs is € 17,50 per stuk (2021).

Elke eigenaar kan deze gratis bestellen via info@pakhuiszondag.nl.

Alleen de eigenaren van een parkeerplaats kunnen een handzender bestellen via info@pakhuiszondag.nl. Ze kosten € 80,00 per stuk (2021).

Elke eigenaar kan dit aanvragen via info@pakhuiszondag.nl. Vermeld de exacte naam die moet worden gepubliceerd. De levertijd is ca. 3 weken. Het naambordje wordt geleverd tegen kostprijs (€ 23,00, 2021). U ontvangt de rekening die rechtstreeks betaald moet worden aan de leverancier. De wijziging in het belsysteem is gratis.

Meld dit aan een van de bestuursleden of via info@pakhuiszondag.nl. Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten.

Meld dit aan VVE Beheer Amsterdam (020-520 90 99, 24 uur per dag bereikbaar). Voor lekkages aan kozijnen of erkers hebben we een vaste expert. Dat geldt ook voor lekkages door waterleidingen. Het verhelpen van lekkages die voor rekening van (de verzekering van) de VVE komen, worden op deze wijze verholpen. Het eventuele eigen risico van de verzekering komt voor rekening van de betreffende bewoner. Voor het oplossen van lekkages die voor eigen rekening komen, kunt u uiteraard ook een eigen expert inschakelen.

Meld dit aan VVE Beheer Amsterdam (020-520 90 99, 24 uur per dag bereikbaar) . Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten.

Meld dit aan een van de bestuursleden of via info@pakhuiszondag.nl. Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten.

Meld dit aan een van de bestuursleden of via info@pakhuiszondag.nl. Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten.

Meld dit aan een van de bestuursleden of via info@pakhuiszondag.nl.

Meld dit aan een van de bestuursleden of via info@pakhuiszondag.nl. Voor het verwijderen van graffiti is een contract afgesloten.

Bel het storingsnummer van MO2 liften: 0800-8600860. Vermeld liftnummer 013033.

Meld dit bij de Politie via 0900 8844 of in acute situaties via 112.

Alle schade, zoals  lekkages, verstopping of glasbreuk, kun je melden bij VVE Beheer Amsterdam (020-520 90 99, 24 uur per dag bereikbaar). Na afstemming met het bestuur schakelt VVE Beheer een deskundige in en regelt de (eventuele) afhandeling met onze verzekering. (Herstel-)schilderwerk in het Pakhuis geschiedt bij voorkeur door onze huisschilder. Voor ontstoppingen is een onderhoudscontract afgesloten.

Heb je schade, breuk of anderszins in jouw appartement? Je kunt VVE Beheer Amsterdam altijd inschakelen om de schade te verhelpen. De gemaakte kosten worden alleen vergoed wanneer de VVE aansprakelijk is. Voor een aantal zaken is de VVE collectief verzekerd. Door schadeverloop uit het verleden, is er bij deze verzekeringen sprake van een eigen risico; dit is voor rekening van de veroorzaker. Als de schade niet onder de collectieve verzekering valt, ontvang je achteraf een factuur.

Voor verhelpen van verstoppingen is een ontstoppingscontract geregeld. Voor het verhelpen van verstoppingen tijdens kantoortijden worden geen extra kosten gerekend. Voor herstelwerk op andere tijden (bijvoorbeeld in geval van spoed) worden de werkelijke kosten aan de veroorzaker doorbereken

De laatste versie van het huishoudelijk reglement is op 7 februari 2018 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van VVE Pakhuis Zondag. In dit reglement is vastgesteld hoe de VVE functioneert en welke regels gelden in het Pakhuis. De tekst van het Huishoudelijk Reglement vind je hier, in het Nederlands en Engels. Je moet daarvoor daarvoor inloggen op mijnvba.

Dat kan niet. Bij (vermoeden van) een strafbaar feit zijn de opnames van de beveiligingscamera’s door het bestuur van de VVE terug te zien.

Aangifte bij schade geschiedt uitsluitend via VVE Beheer Amsterdam (020-520 90 99, 24 uur per dag bereikbaar). Voor het gebouw is een verzekering met standaarddekking afgesloten tegen o.a. lekkages, brand- en glasschade. Het bestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering. De bewoners moeten hun eigen inboedel en interieur (keuken, badkamer, vloer, etc) verzekeren. Let er daarbij op dat u ook het zogenaamde eigenaarsbelang mee verzekerd!

Bij diverse appartementen is de CV-ketel toe aan vervanging. Van elk appartement lopen aparte luchttoevoerkanalen en rookgasafvoerkanalen naar het dak. De afvoerkanalen zijn destijds gemaakt voor Verbeterd Rendement-ketels (VR). Inmiddels mogen deze niet meer worden geplaatst en moeten Hoogrendement-ketels (HR) worden geplaatst. De bestaande afvoerkanalen zijn niet geschikt voor HR-ketels waardoor lekkages kunnen ontstaan met een risico op koolmonoxide-vergiftiging. Bij plaatsing van een nieuwe ketel dient het afvoerkanaal naar het dak te worden vervangen. Neem bij plannen voor vernieuwing van de ketel contact op met het bestuur om vervanging van het afvoerkanaal en plaatsing van de nieuwe ketel af te stemmen.

De centrale hal is het visitekaartje van ons Pakhuis, maar wordt ook gebruikt als verzamelplek voor pakjes en het uitwisselen van spullen. Dat mag, maar er zijn spelregels:

– haal pakjes zo snel mogelijk van de bank en neem dan ook vast de pakjes voor je buren mee.

– heb je spullen waar een medebewoner eventueel nog iets aan kan hebben? Leg ze dan op de bank en breng ze na twee dagen zelf naar de Kringloop (bijvoorbeeld in de Javastraat).