Ga naar de inhoud

VERENIGING VAN EIGENAREN

Pakhuis Zondag heeft een actieve Vereniging van Eigenaren. Alle eigenaren van appartementen zijn automatisch lid van de VvE. De vereniging vergadert minimaal 1x per jaar (meestal in januari). Vaste agendapunten zijn het vaststellen van de begroting, de afrekening, het maandelijkse servicegeld, het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en het benoemen (of ontslaan) van bestuursleden. Het boekjaar van de VvE loopt van november t/m oktober. Het huishoudelijk reglement van de VvE staat op Mijnvba.

De VvE is geregistreerd in het handelsregister onder nummer KVK 34387010 onder de officiële naam ‘VvE Zondag’.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Roderick Mutze (voorzitter) 
  • Mario Plomp (secretaris en penningmeester)
  • Philip Kraan (bestuurslid, techniek en onderhoud)
  • Mark Wassenaar (bestuurslid, duurzaamheid)

Het bestuur is bereikbaar via info@pakhuiszondag.nl. Overige contactgegevens op Mijnvba.
Naast de bestuursleden is een aantal andere bewoners actief voor het Pakhuis, voor bijvoorbeeld de website en de nieuwsbrief, of in de Duurzaamheidscommissie.


Kascommissie

De kascommissie heeft twee leden, die jaarlijks opnieuw worden benoemd:

  • Bart Braeken
  • Thijs Boonekamp


Technisch en administratief beheer

Voor ons Pakhuis voert VvE Beheer Amsterdam het technisch en het administratief beheer uit. Het technisch beheer bestaat o.a. uit het actueel houden van het meerjarenonderhoudsplan (zie mijnvba). Hierin staan precies omschreven welke onderhoudswerkzaamheden in de loop van de tijd moeten worden uitgevoerd en wat de kosten er van zijn. VVE Beheer regelt ook de uitvoering van het benodigde werk. Het administratief beheer bestaat o.a. uit het innen van de servicegelden en het voeren van de boekhouding. Ten slotte ondersteunt VvE Beheer het bestuur en de ledenvergaderingen van onze VvE.

storingen

Het is niet de bedoeling het bestuur of de huismeester te benaderen wanneer er storingen e.d. plaatsvinden. Hiervoor is een 24-uurs nummer van VvE Beheer Amsterdam beschikbaar: 020 520 90 99. Storingen kunnen ook worden gemeld via techniek@vvebeheer-amsterdam.nl. VvE Beheer Amsterdam ondersteunt eigenaren van appartementen en VvE Besturen bij het beheer van onroerend goed. Zij voeren het beheer uit van heel kleine VvE’s tot en met VvE’s waar honderden huishoudens wonen. Onze accountmanager heet Roberto C. Plein. Meer informatie op www.vvebeheer-amsterdam.nl.