Ga naar de inhoud

Thierry Den Hertog

FIRMA SAUER KOMT NIEUWE VIDEOFOONS / INTERCOM INSTALLEREN.

O p maandag 6 en dinsdag 7 November worden nieuwe videofoons / intercoms ge-installeerd door de Firma Sauer. Let op de brief van Sauer over de tijden en de noodzaak om in de woning en de meterkast te kunnen. Vragen? Philip Kraan – 06 30364892 Extra informatie rondom de ‘aanleg van de Intercom’.Maandag 6 en dinsdag 7 november. A – Als een bewoner (nog) niet thuis is en de meterkast gesloten achterlaat zal de monteur de kast met een ‘loper’ openen. Dit om de aanleg van het systeem voor te bereiden.B– De meterkast moet niet vol spullen staan. De monteur moet bij de achterwand kunnen komen.C – Wie bezwaar heeft tegen het openen van de meterkast door de monteur, kan dat tot zondagavond doorgeven aan: Philip Kraan (06 3036 4892)Thierry den Hertog (06 2466 2445) Bij geen reactie gaat het bestuur uit van ‘openen’ akkoord. COMPANY SAUER IS GOING TO… Lees verder »FIRMA SAUER KOMT NIEUWE VIDEOFOONS / INTERCOM INSTALLEREN.

VOOR IN DE AGENDA: KERST ACTIVITEITEN

O p 9 December, rond 11 uur, komt de grote Kerstboom. Daarnaast worden de andere versieringen opgehangen en de boom in de hal opgetuigd. Alle hulp welkom! 16 December, einde middag, is de traditionele ‘Kerstborrel’ met gratis hapjes en drankjes. U bent van harte uitgenodigd. Let op de nieuwsbrief en andere berichten voor updates. FOR THE AGENDA: CHRISTMAS ACTIVITIESDecember 9, around 11 am, the big Christmas tree will come. In addition, the other decorations are hung and the tree in the hall is decorated. All help welcome! December 16, at the end of the afternoon, is the ‘Traditional Christmas Drinks’ with free snacks and drinks. You are invited! Watch the newsletter and other messages for updates

OPRUIMDAG 9 SEPTEMBER

O pruim- en schoonmaakdag voor alle bewoners van Pakhuis Zondag. Beste bewoners van Pakhuis Zondag, Op zaterdag 9 september van 11:00 – 14:00 uurgaan we met ons allen ons mooie historische gebouw netjes maken. Het gaat om onkruid rond het pand verwijderen, dingen zoals groene aanslag op het beton verwijderen… Even de boel weer bijwerken zodat het pand weer klaar is voor de herfst en er netjes bij staat. Heel graag doen we dit met ons allen, want vele handen maken licht werk. Daarom is dit een oproep aan alle bewoners. ben je huurder of eigenaar, dat maakt niet uit, gezamenlijk wonen we in dit prachtige pand en samen kunnen we er prettig, schoon en mooi blijven wonen. Kom je ons ook helpen? Met vele handen hebben we het waarschijnlijk zo weer voor elkaar. Alvast hartelijk bedankt, tot zaterdag 9 september! TIDY UP DAY AT PAKHUIS ZONDAG FOR ALL RESIDENTS Dear residents of… Lees verder »OPRUIMDAG 9 SEPTEMBER

NAZOMERBORREL 2 SEPTEMBER

Zaterdag 2 September 16.00–19.00 uur Beste bewoners van Pakhuis Zondag! Op zaterdag 2 september 16.00–19.00 uur is er eindelijk weer een borrel in het atrium van ons Pakhuis. Het is gratis en ALLE bewoners zijn welkom! Update:Bijna! Aanstaande Zaterdag is het zover! Tip: Als je echt wilt genieten van je biertje of wijntje neem dan je eigen favoriete beker, kop of glas mee. Proost! / Cheers! Summer DrinksDear residents of Pakhuis Zondag! Finally, we’ll have drinks again at the atrium of our building on Saturday 2 September 4-7 PM. It’s free and ALL residents are welcome! Update:Almost! This Saturday is the day! Tip: If you fully want to enjoy your beer or wine please bring you favorite cup, mug or wine glass.

WERKZAAMHEDEN AAN ERKERS

Op 13, 14 en 15 februari zal het bedrijf Schipper Kozijnen, herstelwerkzaamheden verrichten aan de erkers mbt tocht en lekkages.Dit zal bij alle erkers aan de buitenkant zijn. Voor diegenen die zich hebben aangemeld voor de binnenkant graag het volgende voorbereiden: – Vitrage en/of gordijnen + rails weghalen– Vensterbanken vrij– Vrije werkplek voorbereiden (geen meubels etc.) Schipper Kozijnen zal met jullie persoonlijk een afspraak maken voor 13 of 14 februari.Bedankt voor de medewerking. Work on bay windows.On February 13,14 and 15 the company Schipper Kozijnen will carry out repairs to the bay windows with regard to drafts and leaks.This will be on the outside for all bay windows. For those who have signed up for the inside please prepare the following: – Remove curtains + rails– Window sills free– Prepare free working space (no furniture etc.)Schipper Kozijnen will make an appointment with you for February 13th or 14th.Thanks for your cooperation.

SAVE THE DATE: ALV WOENSDAG 8 MAART.

Noteer alvast in je agenda: onze Algemene Leden Vergadering vindt plaats op woensdag 8 maart vanaf 20.00 uur. Locatie: het kantoor van VvE Beheer Amsterdam, Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam (ca. 5 minuten fietsen). De agenda en stukken worden ongeveer twee weken van tevoren toegestuurd. General meeting of members Pakhuis ZondagMark your calendar: our general meeting of members will be held at Wednesday march 8, from 20.00 hours. Location: the office of VvE Beheer Amsterdam , Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam (about 5 minutes by bike). Agenda and documents will be sent approx. two weeks prior to the meeting. TIP: check Pakhuiszondag on Facebook.

MOGELIJKHEID BESTELLEN KERSTBOOM!

Beste medebewoners! Je kunt weer een boom voor thuis mee laten bezorgen met de grotebomen. Ze zijn van prima kwaliteit voor MINDER DAN DE HELFT van de prijs van een vergelijkbare boom in een straatkraam: Een Nordmann van 1,5 a 2 m kost € 25,-Een Nordmann van 2 a 2,5 m kost € 30,- Je kunt bestellen door UITERLIJK zaterdag 3 dec het juiste bedrag over te maken opNL37RABO0315793171 tnv M.P. Bokhorst ovv Kerstboom en huisnummer. De boom wordt dan op zaterdag 10 dec rond 12u aan de voordeur bezorgd! Die dag zetten we ook de grote bomen op!! Mark Bokhorst (126) POSSIBILITY TO ORDER CHRISTMAS TREE!Dear neighbours! There is an option to order a good quality tree for a SMALL PRICE for yourpersonal home, that will be delivered together with the large trees for our apartment building. Nordmann tree of 1,5 to 2 m costs € 25,-Nordmann tree of… Lees verder »MOGELIJKHEID BESTELLEN KERSTBOOM!

KERSTBORREL: SAVE THE DATE!

De Kerstborrel is op Zondag 18 December vanaf 4 uur. Voor iedereen die in Pakhuis Zondag woont en het is gratis. Tot dan! CHRISTMAS BEVERAGES: SAVE THE DATE!The Christmas party is on Sunday 18 December from 4 pm.For everyone who lives in Pakhuis Zondag and it’s free. Until then!

PAKHUIS ZONDAG HEEFT MEER HULP NODIG

Voor onze prachtig website van Pakhuiszondag.nl zoeken wij nog iemand die wil helpen met het schrijven van stukjes en van nieuwsberichten. Ook is Pakhuis Zondag op zoek naar een penningmeester en een kaskommissielid. Als je interesse hebt in bovenstaande rollen laat dit dan weten aan de bestuursleden of via info@pakhuiszondag.nl. We kunnen je hulp goed gebruiken. Alvast bedankt! Pakhuis Zondag needs more help.For our beautiful website Pakhuiszondag.nl we are looking for someone who wants to help write pieces and news items. Pakhuis Zondag is also looking for a treasurer and a member of the audit committee. If you are interested in the above roles, please let the board members know or via info@pakhuiszondag.nl. We could really use your help. Thanks in advanced!

NIEUWE KANDIDATEN BESTUUR PAKHUIS ZONDAG

Naar aanleiding van het vertrek van diverse leden binnen het bestuur van Pakhuis Zondag werd er een oproep gedaan aan de bewoners om het bestuur te komen versterken.Hier gaven Mark Wassenaar, Roderick Mutze en Thierry den Hertog gehoor aan en stellen zich graag kandidaat. Tijdens een kennismaking met het huidige bestuur (Philip Kraan, Mario Plomp en Fred Schep) werd toelichting gegeven op de beschikbare rollen met bijbehorende verantwoordelijkheden. In de aankomende Algemene Leden Vergadering zullen de kandidaten worden voorgesteld en kunnen deze rollen doormiddel van stemming bevestigd worden.  New candidates for the board of Pakhuis ZondagFollowing the departure of various members from the board of Pakhuis Zondag, a call out was made to the residents to come and strengthen the board. Mark Wassenaar, Roderick Mutze and Thierry den Hertog responded to this and are happy to apply. During an introduction to the current board (Philip Kraan, Mario Plomp and Fred Schep),… Lees verder »NIEUWE KANDIDATEN BESTUUR PAKHUIS ZONDAG