Meteen naar de inhoud

Actueel

Categorie voor berichten op de pagina Actueel

MOGELIJKHEID BESTELLEN KERSTBOOM!

Beste medebewoners! Je kunt weer een boom voor thuis mee laten bezorgen met de grotebomen. Ze zijn van prima kwaliteit voor MINDER DAN DE HELFT van de prijs van een vergelijkbare boom in een straatkraam: Een Nordmann van 1,5 a 2 m kost € 25,-Een Nordmann van 2 a 2,5 m kost € 30,- Je kunt bestellen door UITERLIJK zaterdag 3 dec het juiste bedrag over te maken opNL37RABO0315793171 tnv M.P. Bokhorst ovv Kerstboom en huisnummer. De boom wordt dan op zaterdag 10 dec rond 12u aan de voordeur bezorgd! Die dag zetten we ook de grote bomen op!! Mark Bokhorst (126) POSSIBILITY TO ORDER CHRISTMAS TREE!Dear neighbours! There is an option to order a good quality tree for a SMALL PRICE for yourpersonal home, that will be delivered together with the large trees for our apartment building. Nordmann tree of 1,5 to 2 m costs € 25,-Nordmann tree of… Lees verder »MOGELIJKHEID BESTELLEN KERSTBOOM!

KERSTBORREL: SAVE THE DATE!

De Kerstborrel is op Zondag 18 December vanaf 4 uur. Voor iedereen die in Pakhuis Zondag woont en het is gratis. Tot dan! CHRISTMAS BEVERAGES: SAVE THE DATE!The Christmas party is on Sunday 18 December from 4 pm.For everyone who lives in Pakhuis Zondag and it’s free. Until then!

Pakhuis Zondag heeft meer hulp nodig.

Voor onze prachtig website van Pakhuiszondag.nl zoeken wij nog iemand die wil helpen met het schrijven van stukjes en van nieuwsberichten. Ook is Pakhuis Zondag op zoek naar een penningmeester en een kaskommissielid. Als je interesse hebt in bovenstaande rollen laat dit dan weten aan de bestuursleden of via info@pakhuiszondag.nl. We kunnen je hulp goed gebruiken. Alvast bedankt! Pakhuis Zondag needs more help.For our beautiful website Pakhuiszondag.nl we are looking for someone who wants to help write pieces and news items. Pakhuis Zondag is also looking for a treasurer and a member of the audit committee. If you are interested in the above roles, please let the board members know or via info@pakhuiszondag.nl. We could really use your help. Thanks in advanced!

Nieuwe kandidaten Bestuur Pakhuis Zondag

Naar aanleiding van het vertrek van diverse leden binnen het bestuur van Pakhuis Zondag werd er een oproep gedaan aan de bewoners om het bestuur te komen versterken.Hier gaven Mark Wassenaar, Roderick Mutze en Thierry den Hertog gehoor aan en stellen zich graag kandidaat. Tijdens een kennismaking met het huidige bestuur (Philip Kraan, Mario Plomp en Fred Schep) werd toelichting gegeven op de beschikbare rollen met bijbehorende verantwoordelijkheden. In de aankomende Algemene Leden Vergadering zullen de kandidaten worden voorgesteld en kunnen deze rollen doormiddel van stemming bevestigd worden.  New candidates for the board of Pakhuis ZondagFollowing the departure of various members from the board of Pakhuis Zondag, a call out was made to the residents to come and strengthen the board. Mark Wassenaar, Roderick Mutze and Thierry den Hertog responded to this and are happy to apply. During an introduction to the current board (Philip Kraan, Mario Plomp and Fred Schep),… Lees verder »Nieuwe kandidaten Bestuur Pakhuis Zondag

Bestuur zoekt penningmeester

Vanwege het vertrek van Wouter Folkers zoekt het bestuur van de VVE Pakhuis Zondag een nieuwe Penningmeester. Naast de algemene financiële werkzaamheden en het beoordelen van de jaarrekening, heb je contact met de kascommissie, regel je verzekeringszaken en ben je contactpersoon voor de verhuurde appartementen. Samen met de bestuursleden Techniek (Fred Schep en Philip Kraan) beoordeel je het Meerjaren Onderhoudsplan, zoals dat door het administratiekantoor wordt opgeleverd. Wil jij je samen met ons enthousiaste bestuur inzetten voor het Pakhuis? Laat dat dan persoonlijk weten aan een van de bestuursleden of via info@pakhuiszondag.nl.

vba verzorgt Technisch beheer

Vanaf 1 januari 2022 verzorgt VVE Beheer Amsterdam (VBA) ook het technisch beheer voor VvE Zondag. Dat betekent dat reparatieverzoeken, die niet door de huismeester opgevolgd kunnen worden, door VBA worden uitgezet naar een extern bedrijf. Voor technische klachten aan het casco of de gemeenschappelijke ruimte kun je VBA als volgt bereiken: Via het servicenummer 020 520 90 99. Buiten kantoortijden kan hetzelfde nummer gebruikt worden voor het melden van spoedeisende klachten. Je wordt dan automatisch doorgeschakeld naar een 24-uur service (meldkamer). Via de website www.mijnvba.nl (niet spoedeisend). Gebruik hiervoor je inloggegevens voor mijnvba. Via het menu en het tabblad gebouwbeheer kun je reparatieverzoeken indienen. Deze worden in overleg met het bestuur in behandeling genomen. Omschrijf je klacht en de locatie van de klacht zo goed mogelijk, opdat de juiste partij zo zorgvuldig mogelijk aangestuurd kan worden. Dat scheelt tijd en extra kosten.

Nevin Ozütok nieuwe voorzitter VVE

In de Algemene Ledenvergadering van 1 december is Nevin Ozütok (112) gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur. Hieronder stelt zij zich voor. ‘Ik ben in het dagelijks leven wethouder in Beverwijk. Toen ik de oproep voor de nieuwe voorzitter van de VVE las, werd ik direct enthousiast. Ik heb verschillende maatschappelijke functies gehad en vind het belangrijk om als vrijwilliger een bijdrage te leveren in mijn directe omgeving. Zo kan ik iets terug doen voor de ‘community Pakhuis Zondag’, waar ik al 16 jaar met plezier woon. Samen met de andere bestuursleden en enthousiaste bewoners wil ik graag het vergroenen en verduurzamen van het pakhuis veel aandacht geven.’ ‘Een van de eerste dingen die ik wil aanpakken? Ik zou willen dat het wat minder rommelig is in de garage; soms lijkt het net een plek voor afvalinzameling. Dat doet de uitstraling van het Pakhuis geen goed. In een rommelig… Lees verder »Nevin Ozütok nieuwe voorzitter VVE

18 december: Pakhuis Zondag Kerstborrel

Na het succes van de Zomerborrel nodigen we jullie uit voor een Kerstborrel op zaterdagmiddag 18 december. Vanaf 16.00 uur, onder onze traditionele Kerstboom. Wil jij helpen met de organisatie van de Kerstborrel? Laat dat dan weten via info@pakhuiszondag.nl.

Onderzoek renovatie erkers/kozijnen

Onderdeel van de duurzaamheidsmaatregelen is om de erkers/kozijnen aan te pakken, door óf renovatie óf door vernieuwing. Eind oktober heeft de firma GevelCare, samen met de architect, de technische en visuele staat van de kozijnen en erkers onderzocht. Doel hiervan is te bepalen of renovatie van de erkers/kozijnen een optie is. Zowel vanaf de straat, als in enkele appartementen zijn opnames gemaakt om de technische staat van de kozijnen te bepalen. Daarbij heeft GevelCare o.m. gekeken naar de conditie van de rubbers en oppervlaktebehandeling, het hang- en sluitwerk, bouwkundige aansluitingen, en de opbouw van het glas en de geïsoleerde panelen. De rapportage verwachten we in de loop van november.

Nederland Schoon vuilnisbakken en grijpers

Sinds enige tijd staan in de garage twee blauw-groene vuilnisbakken van Nederland Schoon. De bakken zijn bestemd voor de inzameling van zwerfafval. Wil jij ook bijdragen aan een schonere omgeving? Pak dan eens een grijper en prik zwerfvuil op in de buurt. Alle beetjes helpen…Meer info: www.nederlandschoon.nl