Ga naar de inhoud

Actueel

Categorie voor berichten op de pagina Actueel

Bestuur zoekt penningmeester

Vanwege het vertrek van Wouter Folkers zoekt het bestuur van de VVE Pakhuis Zondag een nieuwe Penningmeester. Naast de algemene financiële werkzaamheden en het beoordelen van de jaarrekening, heb je contact met de kascommissie, regel je verzekeringszaken en ben je contactpersoon voor de verhuurde appartementen. Samen met de bestuursleden Techniek (Fred Schep en Philip Kraan) beoordeel je het Meerjaren Onderhoudsplan, zoals dat door het administratiekantoor wordt opgeleverd. Wil jij je samen met ons enthousiaste bestuur inzetten voor het Pakhuis? Laat dat dan persoonlijk weten aan een van de bestuursleden of via info@pakhuiszondag.nl.

vba verzorgt Technisch beheer

Vanaf 1 januari 2022 verzorgt VVE Beheer Amsterdam (VBA) ook het technisch beheer voor VvE Zondag. Dat betekent dat reparatieverzoeken, die niet door de huismeester opgevolgd kunnen worden, door VBA worden uitgezet naar een extern bedrijf. Voor technische klachten aan het casco of de gemeenschappelijke ruimte kun je VBA als volgt bereiken: Via het servicenummer 020 520 90 99. Buiten kantoortijden kan hetzelfde nummer gebruikt worden voor het melden van spoedeisende klachten. Je wordt dan automatisch doorgeschakeld naar een 24-uur service (meldkamer). Via de website www.mijnvba.nl (niet spoedeisend). Gebruik hiervoor je inloggegevens voor mijnvba. Via het menu en het tabblad gebouwbeheer kun je reparatieverzoeken indienen. Deze worden in overleg met het bestuur in behandeling genomen. Omschrijf je klacht en de locatie van de klacht zo goed mogelijk, opdat de juiste partij zo zorgvuldig mogelijk aangestuurd kan worden. Dat scheelt tijd en extra kosten.

Nevin Ozütok nieuwe voorzitter VVE

In de Algemene Ledenvergadering van 1 december is Nevin Ozütok (112) gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur. Hieronder stelt zij zich voor. ‘Ik ben in het dagelijks leven wethouder in Beverwijk. Toen ik de oproep voor de nieuwe voorzitter van de VVE las, werd ik direct enthousiast. Ik heb verschillende maatschappelijke functies gehad en vind het belangrijk om als vrijwilliger een bijdrage te leveren in mijn directe omgeving. Zo kan ik iets terug doen voor de ‘community Pakhuis Zondag’, waar ik al 16 jaar met plezier woon. Samen met de andere bestuursleden en enthousiaste bewoners wil ik graag het vergroenen en verduurzamen van het pakhuis veel aandacht geven.’ ‘Een van de eerste dingen die ik wil aanpakken? Ik zou willen dat het wat minder rommelig is in de garage; soms lijkt het net een plek voor afvalinzameling. Dat doet de uitstraling van het Pakhuis geen goed. In een rommelig… Lees verder »Nevin Ozütok nieuwe voorzitter VVE

18 december: Pakhuis Zondag Kerstborrel

Na het succes van de Zomerborrel nodigen we jullie uit voor een Kerstborrel op zaterdagmiddag 18 december. Vanaf 16.00 uur, onder onze traditionele Kerstboom. Wil jij helpen met de organisatie van de Kerstborrel? Laat dat dan weten via info@pakhuiszondag.nl.

Onderzoek renovatie erkers/kozijnen

Onderdeel van de duurzaamheidsmaatregelen is om de erkers/kozijnen aan te pakken, door óf renovatie óf door vernieuwing. Eind oktober heeft de firma GevelCare, samen met de architect, de technische en visuele staat van de kozijnen en erkers onderzocht. Doel hiervan is te bepalen of renovatie van de erkers/kozijnen een optie is. Zowel vanaf de straat, als in enkele appartementen zijn opnames gemaakt om de technische staat van de kozijnen te bepalen. Daarbij heeft GevelCare o.m. gekeken naar de conditie van de rubbers en oppervlaktebehandeling, het hang- en sluitwerk, bouwkundige aansluitingen, en de opbouw van het glas en de geïsoleerde panelen. De rapportage verwachten we in de loop van november.

Nederland Schoon vuilnisbakken en grijpers

Sinds enige tijd staan in de garage twee blauw-groene vuilnisbakken van Nederland Schoon. De bakken zijn bestemd voor de inzameling van zwerfafval. Wil jij ook bijdragen aan een schonere omgeving? Pak dan eens een grijper en prik zwerfvuil op in de buurt. Alle beetjes helpen…Meer info: www.nederlandschoon.nl

Onderhoud erkers

Update februari 2022 De reparatiewerkzaamheden starten in week 14 (dat is begin april). Er is opdracht gegeven aan de firma Schipper Kozijnen om alle erkerproblemen zo spoedig mogelijk te verhelpen. De ramen worden afgesteld zodat ze weer gemakkelijk open en dicht kunnen. Ook de roosters worden gerepareerd, en de rubbers nagekeken en zo nodig vervangen. Als je een erkerprobleem hebt gemeld, neemt Schipper contact op voor het inplannen van een afspraak.

Bestuurslid Karel van der Hee stopt

Na 12,5 jaar verlaat Karel van der Hee het bestuur. Zijn taken worden overgedragen aan de andere bestuursleden. Karel hield ons als bestuur scherp en Pakhuisbewoners konden altijd bij hem terecht. We danken Karel voor zijn bijdrage!

Duurzaamheidscommissie presenteert plannen

De duurzaamheidscommissie presenteerde half januari haar plannen in een informatieve online sessies. We organiseren ze drie keer zodat iedereen kan deelnemen in een relatief kleine groep. Na de drie sessies volgt een besluitvormingssessie, waarin we de bewoners vragen welke plannen de commissie verder mag uitwerken. Een toelichting op proces en voorstellen volgt eind december in een speciale nieuwsbrief over duurzaamheid.

Erkerproblemen onderzocht

regen vierkant

De firma Schipper, gespecialiseerd in kozijnen, heeft bij een aantal appartementen de problemen met de draaiende delen van de erkers geïnventariseerd. Om nog beter te snappen wat de problemen zijn en een goede offerte voor de oplossing te maken, heeft Schipper bij 2 appartementen reparaties uitgevoerd. De andere appartementen volgen eerste kwartaal 2021.